Odnośniki:A A A

TZO

Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne

 

 

Punkt informacyjny o Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i rozporządzeniu (WE) Nr 850/2004.

 


Adres internetowy (Stockholm Convention Focal Point) bg@ios.edu.pl

 

 

 

Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne (TZO) to substancje chemiczne zanieczyszczające środowisko. Stanowią pozostałości po stosowanych dawniej środkach ochrony roślin, preparatach owado- i grzybobójczych, środkach do konserwacji drewna. Poprzez środowisko – z żywnością, przez skórę i drogą oddechową – dostają się do organizmów ludzi i zwierząt. Nie są wydalane i nie ulegają rozkładowi, gromadzą się w organizmach, powodując z czasem ciężkie choroby.

 

Konwencja Sztokholmska zakazuje produkcji i użytkowania tych substancji.

 

Niestety, zakaz produkcji i obrotu handlowego TZO nie zlikwidował istniejącego niebezpieczeństwa. Wciąż pozostają w środowisku zasoby tych substancji – odpady zakazanych środków ochrony roślin, oleje w transformatorach i kondensatorach, a także w innych urządzeniach. Dziś TZO powstają także w niektórych instalacjach przemysłowych jako niechciane produkty uboczne i z nich przedostają się do środowiska. Przyjęte umowy międzynarodowe nakładają obowiązki likwidacji istniejących zasobów TZO i zapobiegania ich powstawaniu.

 

Obecnie zakazy obowiązują 12 substancji, ale zgłoszono inne i prowadzone są rozmowy Stron Konwencji o powiększeniu listy. W maju 2009 r. podjęto decyzję o objęcie postanowieniami Konwencji 9 nowych substancji (więcej informacji w dziale Publikacje).

 

 

Data aktualizacji: 17.12.2010