Odnośniki:A A A

TZO w Polsce

 

Zgodnie z zapisami w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 oraz wojewódzkich planach gospodarki odpadami termin likwidacji mogilników i zrekultywowania terenów ich występowania mija 31 grudnia 2010 r. (tabela 1).

 

W myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860) oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 dopuszcza się wykorzystanie PCB w urządzeniach lub instalacjach do dnia 30 czerwca 2010 r. Odpady z tych urządzeń oraz zapasy PCB należy poddać unieszkodliwieniu do końca 2010 roku (tabela 2).

 

W związku z tymi obowiązkami wysłano pisma do wojewódzkich urzędów marszałkowskich z prośbą o udostępnienie aktualnych danych w tym zakresie (tabela 1 i 2).

 

Tabela 1. Zestawienie danych z lat 2008 i 2009, dotyczących mogilników w poszczególnych województwach


Lp.

Województwo

Liczba mogilników

Szacunkowa

ilość odpadów [Mg]

2008 rok

2009 rok

2008 rok

2009 rok

1

Dolnośląskie

8

8

293

293

2

Kujawsko-pomorskie

16

Brak informacji

1906,65

Brak informacji

3

Lubelskie

0

0

0

0

4

Lubuskie

0

0

0

0

5

Łódzkie

17

14

173,5

235

6

Małopolskie

0

0

0

0

7

Mazowieckie

9

9

315,2

315,2

8

Opolskie

2

1

50

5

9

Podkarpackie

0

0

0

0

10

Podlaskie

3

4

3,42

18,41

11

Pomorskie

2

0

73

0

12

Śląskie

4

Brak informacji

10

Brak informacji

13

Świętokrzyskie

0

0

0

0

14

Warmińsko-mazurskie

0

0

0

0

15

Wielkopolskie

1

0

0

0

16

Zachodniopomorskie

25

25

1010,9

1010,9

RAZEM

87

-

3835,67

-


Tabela 2. Zmiana ilości PCB w użytkowaniu i w zasobach wg województw w latach 2008 – 2009

 

Lp.

Województwo

PCB ogółem [kg]

2008

2009

1

Dolnośląskie

74548

61957

2

Kujawsko-pomorskie

15 0381

144 700

3

Lubelskie

11 092

100 400

4

Lubuskie

993

1200

5

Łódzkie

334 000

11 480

6

Małopolskie

479 298

275 309

7

Mazowieckie

59 245

39 777

8

Opolskie

496 590

216 090

9

Podkarpackie

42 129

14 417

10

Podlaskie

96 415

68 539

11

Pomorskie

69 946

14 226

12

Śląskie

234 152

23 740

13

Świętokrzyskie

9595

1786

14

Warmińsko-mazurskie

165 876

11 852

15

Wielkopolskie

8034

1712

16

Zachodniopomorskie

133 201

51 849

RAZEM

2 365 495

1 039 034

 

 

Data aktualizacji: 17.12.2010