Działalność


» GF/POL/01/004
Nowości

Linki

Biblioteka

Kontakt


Punkt kontaktowy
Konwencji Sztokholmskiej
tel: +48 (22) 621 36 70
fax: +48 (22) 629 41 35


 
GF/POL/01/004 Informacja ogólna - Dokumentacja projektu - Instytucje i osoby - Wydarzenia

Projekt GF/POL/01/004 realizowany jest na podstawie kontraktu Nr 2001/369 między Programem Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych (UNIDO) a Instytutem Ochrony Środowiska (Polska). Program jest finansowany przez Globalny Fundusz Środowiska (GEF). Celem głównym projektu zatytułowanego "Umożliwienie działań zmierzających do przyśpieszenia prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych" jest dokonanie inwentaryzacji zagrożeń z tytułu użytkowania w Polsce (obecnie i w przeszłości) substancji niebezpiecznych, kontrolowanych przez Konwencję Sztokholmską oraz sporządzenie krajowego programu działań. Prace inwentaryzacyjne i programowe prowadzone są w Polsce już od pewnego czasu w związku z realizacją "Polityki ekologicznej państwa" z 1990 r., wdrażaniem Protokółu z Aarhus oraz harmonizacją polskich przepisów z przepisami Unii Europejskiej. W ramach niniejszego projektu zostaną zebrane w jednolitej formie zweryfikowane i uzupełnione wyniki wszystkich dotychczasowych prac, a także zostanie sporządzony całościowy krajowy plan działań. Projekt GF/POL/01/004 został zaakceptowany przez władze GEF w 2001 r. w wyniku aktywnych działań Sekretariatu UNIDO, Ministerstwa Środowiska i Instytutu Ochrony Środowiska. Propozycje projektowe zostały poparte przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które pełni rolę politycznego ośrodka koordynacyjnego dla projektów GEF w Polsce i przez fundację EKOFUNDUSZ, która pełni rolę operacyjnego ośrodka koordynującego dla tych projektów. Decyzji władz GEF sprzyjał fakt, że Polska była aktywnym uczestnikiem prac Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego i podpisała Konwencję Sztokholmską na Konferencji Dyplomatycznej w maju 2001 r.

» do góry
© 2002,2003 Instytut Ochrony Środowiska, All Rights Reserved